El proper dissabte, lliurament del Xè premi Edith Stein