Només la meitat dels nens que han fet la comunió s'acaben confirmant