Josep Oriol Pujol: Gestió eficaç i compromís amb valors