Càritas insta la Unió Europea a acomplir els seus compromisos del Mil·lenni