Els musulmans de Badalona estrenen un oratori amb crítiques al PP