El papa veu en el Llençol Sant l'esperança pel qui pateix