Estatut. Greu preocupació i crida de l'abat de Montserrat