Els Legionaris de Crist tindran un ‘comissari polític’ designat pel Papa