Mallorca celebra la beatificació del P. Josep Tous