Les activitats del rector de Sant Vicenç amb l´art sacre creen tensions a l´Església