"El celibat imposat resulta una càrrega molt dura"