'Catalunya Franciscana' dedica el seu nou número al frare caputxí beatificat diumenge