Roben una imatge de la Mare de Déu de la parròquia de Cistella