Santes Creus és l'escenari del rodatge de la pel·lícula «El monje»