Capellans de Solsona titllen d’«inhumà» el celibat