Santa Maria del Mar culmina la neteja de la façana principal