Bertone va dinar amb el Rei l'últim dia de la visita a Catalunya