La beatificació del pare Tous a Santa Maria del Mar