Els grups pròxims a la parròquia de Sant Vicenç donen suport al rector