El Vaticà instrueix els seus capellans: "Estem amb les víctimes"