El president del Parlament de Catalunya rep Justícia i Pau per parlar de política d'infància