La visita del Papa farà aturar les obres a la plaça de la Sagrada Família