Oriol Vergés recrea l´auca de Junceda en un dels llibres de Publicacions de l´Abadia