'El Papa i els bisbes s’han de convertir al cristianisme'