La visita del papa a València va costar 11 milions a Canal 9