Neumayr: els crítics del Papa Benet XVI no es preocupen pels nens