Els experts veuen signes de feblesa en el silenci del papa