Joan Botam: 'La Pasqua cristiana és la Pasqua de la llibertat'