Pederàstia. Jesús i el Papa defensen l'ladúltera contra els fariseus