El Vaticà es defensa de l'acusació d'encobrir un capellà d'Estat Units