Merkel crea un defensor de les víctimes dels abusos eclesiastics