Avisat sobre l'existència d'abusos, el vaticà no va expulsar el capellà del sacerdoci