Rosa Maria Riba, nova presidenta de les escoles cristianes