El món dels primers cristians i el nostre, per Jaume Reixach