Es digitalitzaran els fons documentals de les parròquies de Cambrils