Vives: Roma ha estat sensible a una "anomalia eclesiàstica"