La jerarquia episcopal força a retirar de la venda el llibre de Pagola