El Consell de Drets Humans és un presoner de "blocs"