Uns 14.000 catalans fan cada any el pelegrinatge pel camí de Sant Jaume