Aquest cap de setmana, curs sobre "la prostitució com a signe de marginació"