El bisbe Taltavull amb la Federació de Cristians de Catalunya