El Cor Artesenc interpreta el cant de Quaresma a diverses poblacions