El síndic de Sabadell recomana que es faci tancar els centres de culte irregulars