Un grup de joves peregrinaran de Montserrat a Manresa, seguint les passes de Sant Ignasi