Els canvis fets a la Reforma envaeixen la façana de la Seu de Manresa