Els catòlics creixen a un ritme superior que la població global