El minaret esfondrat a Meknès amenaçava ruïna i la reforma estava pendent des del 2008