Diverses organitzacions de musulmans a Espanya exigeixen la resolució del segrest