La Generalitat va prevenir l'any passat 50 ablacions