Aquest dijous, conferència sobre com fer front a la desafecció política